سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت‌وگو با رویداد ۲۴ با بیان اینکه در بسیاری از کشور‌ها همین موضوع امر به معروف را با عناوین متفاوتی دارند، تصریح کرد: مثلا کشوری مانند آلمان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تذکر دادن را دارند.

علی خان‌محمدی گفت: شاید عناوین فرق کند اما همه کشورها امر به معروف کردن وجود دارد و شهروندان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، نسبت به همدیگر وظیفه دارند. همین که به همدیگر می‌گویند در طبیعت زباله نریزید، یک تذکر و به معنای دیگر نهی از منکر است.