وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه به وقت تهران از اعمال تحریم‌های جدید علیه۶ شرکت و یک فرد ایرانی خبر داد. به گزارش فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده که یک شبکه با دور زدن تحریم‌ها از برنامه تولید پهپادهای رزمی در ایران دست داشته است.