عضو کارگری شورای عالی کار گفت: مذاکرات با دولت برای توافق بر سر رقم سبد معیشت ادامه دارد. علی خدایی در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲ گفت: هنوز سر رقم سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری به توافق نرسیده‌ایم. فاصله زیادی بین ارقام و اعداد پیشنهادی ما با اعداد دولتی‌ها و کارفرمایان وجود دارد. خدایی اضافه می‌کند: همچنان مذاکرات با دولت برای رسیدن به توافق ادامه دارد. ما همه تلاش‌مان را برای حصول توافق به کار می‌بندیم. البته باید تاکید کنم آنچه برای اعضای کارگری اهمیت دارد، پیش از هر چیز منافع مزدی کارگران است. امیدواریم شرکای اجتماعی به قانون پایبندی داشته باشند. خدایی افزود: جمعه نشست رسمی شورای عالی کار برگزار خواهد شد. امیدواریم قبل از نشست روز جمعه بتوانیم سر موضوع سبد معیشت به توافق برسیم. ابتدا باید رقم سبد معیشت مشخص شود و بعد سراغ افزایش دستمزد سال آینده برویم.