فعال سیاسی اصولگرا در گفتگویی اظهار کرد: کار درستی کردیم که طرف روسیه و چین رفتیم. حداد عادل افزود: روسیه و چین کِی به ما گفتند گاو شیرده باشید؟ چین یواش یواش از ما دور می‌شود؟ خب ما هم دور می‌شویم! روی پای خودمان می‌ایستیم. وی در ادامه به جنگ اوکراین پرداخت و گفت: اگر روسیه سراغ اوکراین نمی‌رفت آن‌ها سراغش می‌آمدند.