به گزارش جماران، نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در خصوص مصوبه مولدسازی گفت: «تا دیروز سران سه قوه بود اما به یک‌باره شعبه‌ای به نام هیئت هفت نفره از آن تولید می‌شود؛ این دیگر از سران قوا فراتر رفته است. از طرفی اصل این موضوع و اختیاراتی که به آن دادند خود ابهام بسیار دارد. مصونیت نظارتی و قضایی داشتن اختیار بسیار بالایی است که حتی در قانون اساسی این اختیار را برای رهبری نگذاشته‌اند، اما برای هیئت هفت نفره این اختیارا را می‌گذاریم!»