مردم از نظام حاکم و جریان اصلاح طلبی نومید شده‌اند

رئیس‌جمهوری سابق ایران و رهبر جریان اصلاحات از ناامیدی مردم از نظام حاکم و جریان اطلاح‌طلبی نوشته است. محمد خاتمی، در پیامی به مناسبت ۴۴ امین سالگرد انقلاب اسلامی نوشت: «اصلاح طلبی به شیوه و روال تجربه شده اگر نگوییم ممتنع شده است، دست کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.» او «اصلاح خود» هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار را «کم هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین راه برون‌رفت از بحران دانست. خاتمی با تاکید بر ضرورت توجه به خواست مردم برای تغییر گفت: «می‌توان سیاهه بلندی از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه داد، اما آنچه موجب تردید است اینکه نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی‌شود.» او درباره شرایط کنونی ایران نوشت: «آنچه امروز آشکار است، نارضایتی گسترده است و اشتباه بزرگ نظام حکمرانی کشور این است که جلب رضایت بخش کوچکی ازجامعه را که به خود وفادار می‌داند، به قیمت افزایش نارضایتی اکثر جامعه که امید به آینده بهتر را از دست داده.» رهبر جریان اصلاحات تاکید کرد: به صراحت می‌گویم که باید به توقع و خواست ملت تمکین کرد و ملت را فراتر از نسل ما و نسل‌هایی که در انقلاب و حتی اصلاحات حضور داشتند، دانست.