پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران در بروکسل تصریح کرد که برجام قطعا در این مقطع نمُرده است و همانطور که نماینده عالی اتحادیه اروپا (جوسپ بورل) به صورت عمومی اعلام کرده ما در شرایطی قرار داریم که گفت‌وگوها در وضعیت بن‌بست قرار دارد. وی با بیان اینکه «شرایط ساده نیست»، افزود: ما به رایزنی‌ها ادامه می‌دهیم تا رو به جلو حرکت کنیم و پاسخ نهایی داشته باشیم.