یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: عفو عمومی بیش از آن که برای معترضین زندانی مفید باشد، برای نظام مفید بوده و وجهه آن را بالا می‌برد. علاوه بر این باید توجه داشت که رفتار جوانان که اکثر معترضین از این قشر هستند، متاثر از فرآیند تکامل و تغییر ساختار اجتماعی و نیازهای ناشی از آن بوده و یا ناشی از عملکرد مسئولین و دست اندرکاران هستند. محمد سلامتی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که راهکارهای شما برای برون‌رفت از شرایط موجود با توجه به اعتراضاتی که در کشور اتفاق افتاد چیست، گفت: باید علت اعتراضات را از بین برد. اعتراضات ناشی از انباشت مطالبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مختلف بود. لذا باید در جهت برآورده کردن این مطالبات اقدام کرد. تمرکز روی حل مسائل اقتصادی مثل بیکاری، تورم، گرانی، تولید و ایجاد شرایط مناسب و امن برای کسب و کار از آن این موارد است. همچنین شرایط جدید اجتماعی که ناشی از تغییر ساختار آن است، اقتضا می‌کند در مورد توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی اقدامی جدی به عمل آید. سلامتی در پاسخ به این پرسش که در ماه‌های اخیر برخی از شخصیت‌های سیاسی با سران نظام دیدار و گفت‌وگو داشتند از نظر شما این گفت‌وگوها در تغییر تصمیم‌گیری و روند تصمیم‌سازی تا چه اندازه تاثیرگذار است، گفت: به نظرم گفت‌وگو اگر هم بی‌اثر باشد، نباید از آن روی‌گردان شد. گفت‌وگو‌هایی که تا به حال با مسئولان رده‌های مختلف انجام شده، هنوز اثر ملموس و مشهودی نداشته است. این امر ناشی از بینش‌های متفاوت سیاسی-اعتقادی طرفین گفت‌وگو است. اما این امید وجود دارد که به تدریج اثر خود را به جا بگذارد.