معاون قوه قضاییه با اشاره به دادگاه تجدیدنظر نوری گفت: دولت سوئد هرچه سریع‌تر حمید نوری را آزاد کند. او  هیچ جرمی را مرتکب نشده و بی‌گناه در زندان‌های سوئد است. به گزارش ایسنا، کاظم غریب‌آبادی، رفتار با حمید نوری را لکه ننگی در سابقه حقوقی، قضایی و حقوق بشری دولت سوئد دانست.