یک وکیل دادگستری اعدام محمدمهدی کرمی و محمدحسینی درعین محرومیت از وکیل به‌عنوان «کمترین حقوق قانونی» را مرثیه‌ای برای قانون مظلوم دانست.

علی مجتهدزاده، در توئیتر نوشت: «در خصوص اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی محلی برای بحث حقوقی وجود ندارد وقتی حتی از کمترین حقوق قانونی چون داشتن وکیل محرومشان کرده بودند. در چنین شرایطی تنها می‌توان برای قانون مظلوم مرثیه خواند و بس.»