علیرضا زاکانی، شهردار تهران با بیان اینکه املاکی که از شهرداری در دست افراد خاصی است، در حال بازپس‌گیری است، افزود: مهم پس گرفتن این املاک است و انتشار اسامی دردی را دوا نمی‌کند. وی با بیان اینکه اگر تخلفی در این زمینه بوده ما از مجاری قانونی مسئله را پیگیری می‌کنیم، افزود: عقل حکم می‌کند که با آبروی مردم در این زمینه بازی نکنیم. نام آوردن افراد در رسانه‌ها نه دنیای ما را آباد می‌کند و نه آخرت ما را. ما مجوز انتشار این اسامی را نداریم.