برترین‌ها نوشت: حساب کاربری آیت الله جوادی آملی درباره دیدار با رئیس مجلس توئیت زیر را منتشر کرد.

آیت‌الله جوادی آملی ضمن انتشار تصویری از دیدار با قالیباف نوشت:«حضرت علی، کمیل را مسئول منطقه ای ،نمود دشمن به این منطقه حمله بردند و غارت کردند حضرت نامه ای به کمیل ،نوشت مضمون آن این است که برخی تنها به درد دعای کمیل میخورند ولی توان اداره یک منطقه را ندارند باید از واگذاری مسئولیت به آدم های خوب بی عرضه در کشور جلوگیری شود.»