«جوان فریب‌خورده» را هم باید اعدام کرد

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه از اعدام جوانی که فریب خورده ولیکن جرم مرتکب شده و حکم شرعی و قانونی او اعدام است گریزی نداریم، اما به هیچ وجه خشنود نیستیم و آن را مبارک نمی‌دانیم، بیان کرد: هرچند برخی رسانه‌ها با جعل خبر چنین مطلبی را به ما نسبت می‌دهند، اما‌ای مجلس،‌ای قوه قضائیه و‌ای دولت؛ آیا وقت آن نرسیده که چهار نفر از انگل‌هایی که در فضای اقتصادی خون مردم را در شیشه می‌کنند در ملأ عام و در اسرع وقت به دار مجازات بیاویزیم؟ به گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از اعدام جوانی که فریب خورده ولیکن جرم مرتکب شده و حکم شرعی و قانونی او اعدام است گریزی نداریم اما به هیچ وجه خشنود نیستیم و آن را مبارک نمی دانیم، بیان کرد:‌ هرچند برخی رسانه ها با جعل خبر چنین مطلبی را به ما نسبت می دهند، اما ای مجلس، ای قوه قضائیه و ای دولت؛ آیا وقت آن نرسیده که چهار نفر از انگل هایی که در فضای اقتصادی خون مردم را در شیشه می کنند در ملأ عام و در اسرع وقت به دار مجازات بیاویزیم؟

به خدا اگر چنین کنیم و مفسدین اصلی اقتصادی را همانند محاربین اغتشاشات به دار مجازات بیاویزیم امید و اعتماد جدید در دل مردم ایجاد خواهد شد و فضای دزدی و سوداگری اقتصادی فروکش کرده و تورم کنترل خواهد شد.