حکم چهار سال زندان مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در پرونده موسوم به «دادخواهان سلامت»، به مرحله اجرا درآمد. فاطمه نیلی، خواهر این وکیل زندانی، با انتشار توئیتی اعلام کرد: «مطلع شدیم از تاریخ ۲۰ آذرماه، حکم پرونده دادخواهان سلامت برای مصطفی به اجرا درآمده و همزمان در همان روز، برای پرونده جدید، ۶۰۰ میلیون قرار وثیقه صادر شده است.»