اعتبار دیوان عالی کشور نباید دستخوش زورآزمایی رسانه‌ای شود

وکیل تعیینی محمد قبادلو،‌ از معترضان بازداشتی که روز شنبه حکم محاربه و اعدام او را دیوان عالی کشور تایید کرد، یکشنبه ۴ دی ماه در توئیتی نوشت: «تا آخر وقت اداری امروز{یکشنبه}، دیوان عالی کشور بودم اجازه ندادند به «روابط عمومی»که خبرهای دیروز را منتشر کرده بود مراجعه کنم. اجازه ندادند به دفتر رئیس دیوان مراجعه کنم، گفتند تماس می‌گیریم، نگرفتند... پرونده در دبیرخانه محرمانه است!!صرفاً تقاضای اعاده دادرسی را تحویل گرفتند.» امیر رئیسیان،‌ ادامه داد: «خبر دومی که توسط روابط عمومی دیوان منتشر شد و حکایت از تایید حکم اعدام داشت همانقدر اعتبار دارد که خبر اول اعتبار داشت. دادگستری قاعده دارد، حکم باید ابلاغ شود، حتی به وکیل تسخیری هم حکمی ابلاغ نشده. یک قرن اعتبار دیوان عالی کشور نباید دستخوش جاه‌طلبی و زورآزمایی رسانه‌ای شود. »