عبدالله الاشعل، معاون پیشین وزارت خارجه مصر و استاد دانشگاه این کشور در خصوص روابط تهران و قاهره به ایسنا گفت که روابط این دو کشور از قدیم قوی بوده است اما دشمنی آمریکا با ایران به طور محسوس بر این روابط تاثیر می‌گذارد و مانع نزدیک‌تر شدن روابط می‌شود. وی افزود: سلطه آمریکا بر کشورهای عربی مانع سیاست‌های ایران می شود و استقلال کشورهای عربی از آمریکا به سود سیاست‌های تهران است.