حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه تهران که در روزهای اخیر در مناظره‌های مختلفی شرکت کرد تا بگوید حکم محاربه برای محسن شکاری درست نبوده، خبر داده که برخی به دنبال اخراج او از دانشگاه هستند. محسن برهانی، در توئیتی نوشت: «معلمی در دانشگاه تهران افتخاری است کم‌نظیر اما نه آنقدر مهم که نکات حقوقی و شرعی را تذکر ندهم و بر حقوق قانونی مردم و خطوط قرمز شریعت، تأکید ننمایم. پرونده‌سازان و دروغ‌پردازان برای اخراج در تلاشند غافل از اینکه تدبیر امور در دست خداوند قادر متعال است.»