تصویب یک قطعنامه علیه ایران در پارلمان فرانسه

 

 

قانونگذاران فرانسوی با تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران، خواستار اعمال فشار بر ایران برای تحقیق در خصوص مرگ مهسا امینی شدند. به گزارش ایسنا، قانونگذاران مجمع ملی فرانسه یک قطعنامه غیر الزام‌آور را با ۱۴۹ رای موافق و بدون هیچ مخالفتی به تصویب رسانند که ضمن آن آنچه «سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی» خوانده شد را قویا محکوم و آن را «نقض غیرقابل قبول آزادی بیان» به شمار آوردند.