رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اقدام پارلمان اروپا مبنی بر قطع ارتباطات و گفتگوهای مستقیم میان این نهاد اروپایی و ایران، گفت: پارلمان اروپا تا به امروز جز هزینه چیز دیگری برای جمهوری اسلامی نداشته است و دستاوردی از ناحیه پارلمان اروپا به ایران نرسیده است. محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با ایسنا، اروپایی ها وابستگی جدی به آمریکا دارند و سیاست‌های آنها با سیاست ها آمریکایی تنظیم است. ما هیچ انتظاری از دولت‌های اروپایی نداریم. حتی در مذاکرات نیز اروپایی‌ها نقش پلیس بد را بازی کرده و در زمین آمریکا بازی کردند.