وزیر امور خارجه آمریکا در صفحه توئیترش نوشت: بسیار نگران این هستم که طبق گفته‌ها، مقامات ایران در حال گسترش خشونت علیه معترضان، به ویژه در شهر مهاباد هستند. به گزارش ایسنا،‌ آنتونی بلینکن، افزود: ما در عین حمایت از مردم ایران، به پاسخگو کردن کسانی که در این کار نقش دارند ادامه می‌دهیم.