رئیس‌جمهور با بیان اینکه فقدان کتاب در سبد خرید خانوارها به خاطر قیمت آن مسئله مهمی است، تصریح کرد: از کارهای مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد دسترسی آسان به کتاب از طریق کتابخانه‌های عمومی و دیجیتال است. کتابخوانی برای جامعه ما ضروری است و باید برای آن برنامه‌ریزی جدی و روزانه انجام شود. وی افزود: برخی فکر می‌کنند کتابداری صرفا دانستن نام کتاب‌ها و طبقه‌بندی آن‌هاست. اینطور نیست، بلکه کتابداری دانشی بسیار مهم است. رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرد:جایی که کتابداری به عنوان یک علم، توانسته کتابخانه را مدیریت کند، کتاب‌ها برای عصرها و نسل ها باقی مانده‌است. وی در بخشی از سخنانش گفت: به اهالی کتاب توصیه می‌کنم در آنچه انجام شده و آنچه که باید از این بعد انجام گیرد بازنگری کنند. رئیسی یادآور شد که قشر فرهیخته کتابدار که اکثرا از بانوان کشور هستند حتما باید مورد حمایت قرار گیرند. وی با بیان اینکه از معیارهای مهم میزان رشد فرهنگی یک کشور توجه به کتابخانه‌های عمومی است، گفت: نشاط اجتماعی، امید به زندگی و شادمانی مردم در توجه به کتاب و کتابخوانی است.