پروانه سلحشوری، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی مبنی بر اینکه «برای اقلیت یک درصدی که رفراندوم نمی‌گذارند. مردم همینی هستند که جمعه‌(13 آبان)آمدند.»؛ در توئیتی نوشت: «آقای خمینی: به چه حقی ملت 50 سال پیش سرنوشت ملت بعد را تعیین  می‌کند. سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. طبق نظر آقای خمینی رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه برگزار کنید. این حق ملت امروز است که سرنوشتش را تعیین کند.»