محمد مرندی، مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در واکنش به پیام توئیتری راب مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران  که گفته بود« تظاهرکنندگان در واشنگتن و شهرهای اطراف جهان حمایت خود را از مردم ایران اعلام کردند،مردمی که به‌ طور مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند تا دولتشان به حقوق بشر و کرامت آنها احترام بگذارد»، نوشت: رژیم شما از طریق تحریم‌های فشار حداکثری علیه مردم ایران مرتکب جنایات علیه بشریت می‌شود و شما در این جنایت شریک هستید. وی ادامه داد: به رویاپردازی ادامه دهید اما ایران در حال رشد است. تامین مالی اغتشاشات و تروریسم همزمان با اعتراضات مردمی در پایتخت‌های غربی بی‌فایده است. اینجا ایران ۱۹۵۳ نیست.