سفارت بریتانیا در تهران گفته است که مرکز درخواست ویزا مطابق معمول باز است، اما هفته گذشته به دلیل قطع اینترنت خدمات آن به طور موقت قطع شد.

دیروز سفارتخانه‌های آلمان، لهستان و فرانسه نیز اطلاعیه‌هایی با همین مضمون منتشر کردند و از تداوم روند صدور ویزا برای ایرانیان خبر دادند.