استاندار تهران در توئیتی درباره تجمعات اعتراضی مردم به ماجرای فوت مهسا امینی، نوشت: عناصر اصلی هسته‌های اولیه تجمعات تهران کاملا سازماندهی شده، آموزش دیده و با برنامه به دنبال ایجاد اغتشاش در تهران بودند. محسن منصوری ادامه داد: آتش‌زدن پرچم، ریختن گازوییل در معابر، پرتاب سنگ، حمله به پلیس، آتش زدن موتور و سطل زباله، تخریب اموال عمومی و ... کار مردم عادی نیست.