سخنگوی کاخ سفید گفت: احیای احتمالی برجام نباید به تحقیقات آژانس درباره «منشا اورانیوم در سه سایت اعلام نشده ایران» مرتبط شود. به گزارش ایلنا، «کارین ژان پی‌یر» افزود: نباید بین اجرای مجدد برجام با تعهدات ایران بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هیچ‌گونه ارتباطی وجود داشته باشد. سخنگوی کاخ سفید یادآور شد: خواستار آن هستیم که هنگام بازگشت به برجام تمامی مسائل حل و فصل شده و پرونده بازی وجود نداشته باشد و این امر به‌طور کامل به تصمیم ایران بستگی دارد.