احمد وحیدی، وزیر کشور در خصوص مشکلات پیش آمده در زمینه تامین آب شرب شهرکرد و تلاش‌های صورت گرفته برای حل و فصل این مشکل گفت: به هر حال پس از حوادث طبیعی اخیر که در سراسر کشور به وجود آمد و ناچار شدیم آبرسانی با تانکر برای اهالی محترم آن منطقه انجام شود. در حال حاضر مشکل تا حد زیادی برطرف شده و در وضعیت پایداری قرار گرفته است و بخش اندک باقی مانده هم به سرعت حل خواهد شد. وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ مشکل ضدامنیتی در شهرکرد نداریم.