غلامعلی ریاحی، وکیل پرونده‌های جنجالی سیاسی و مطبوعاتی که به کما رفته بود، درگذشت. او وکیل پرونده‌های مهمی مانند پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی بود. از غلامعلی ریاحی به عنوان وکیل بسیاری از چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی به ویژه در دهه 70 و 80 نیز یاد می‌شود. سخت‌کوشی او برای مطالبه حقوق موکلانش زبانزد بود.