نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه دشمن می‌خواهد باورها و اعتقادات ما را تغییر دهد، گفت: خط تحریف در موضوعات روز جامعه همچون عفاف و حجاب فعال است؛ پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» مشابه قرآن بر سرنیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین است. به گزارش فارس، حسینی همدانی گفت: دشمن چون در برنامه‌هایی که برای ۲۱ تیرماه، روز عفاف و حجاب داشت، پیروز نشد امروز این پویش راه انداخته که مشابه قرآن بر سرنیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین است. امام جمعه کرج با تأکید بر اینکه امروز دشمن طراحی و برنامه جدی برای ورود در مسئله عفاف و حجاب دارد، گفت: فرماندهان و افسران جنگ در این جبهه خود بانوان هستند و باید با این مسئله مقابله کنند.