صدیقی، امام جمعه موقت تهران گفت: مقابله ما تنها با بی‌حجابی نیست بلکه مقابله با دشمن است که مسئله حجاب و عفاف را خاکریز خود قرار داده و به دنبال به هم زدن نظام خانواده در ایران است. دشمن می‌خواهد حرام‌زاده به وجود بیاورد و نظام عفاف و حجابی که برای آنان این همه شهید و فداکار تقدیم انقلاب شده است را به هم ریزد.