به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در سفر به استرالیا با پنی وُنگ، وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد و گفت‌وگو کردند. ونگ با بیان اینکه کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کمک به صلح و امنیت جهانی هیچ گاه تا این اندازه اهمیت و فوریت نداشته است، گفت: ما درباره نقش اصلی آژانس در پرداختن به چالش‌های اشاعه تسلیحات اتمی در ایران و کره شمالی گفت‌وگو کردیم.