روزنامه لبنانی الاخبار با محور قرار دادن سفر اخیر امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران به ترکیه و سوریه، نوشت: «تهران رسما ابتکار عمل خود را برای حمایت عملی از روند مصالحه بین دمشق و آنکارا کلید زد. پیشنهادات ایران مبتنی بر لزوم فعال‌سازی هماهنگی بین دو طرف به منظور جلوگیری از تنش میدانی جدید در منطقه و نیز جلوگیری از آغاز عملیات نظامی جدید ترکیه در مقابل درک متقابل طرفین از دغدغه‌ها و نگرانی‌های یکدیگر است. امری که زمینه را برای آشتی تدریجی فراهم می‌کند و به بیش از یک دهه اختلاف و خصومت بین دو کشور پایان می‌دهد.»