سخنگوی دولت ارسال نامه از سوی بایدن برای ابراهیم رئیسی را شایعه خواند.

 

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی، افزود: نامه ای از سوی رئیس‌جمهور آمریکا دریافت نشده است. البته پیغام هایی برای ایران می‌فرستند اما مهمتر از ارسال پیغام، اقدام عملی برای بازگشت به تعهدات و رفع تحریم های غیرقانونی علیه ملت ایران است.

وی افزود: دولت از ابتدا اعلام کرد که به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها است و در عین اینکه دولت میز مذاکره را بر هم نزده است. صدور قطعنامه آژانس پس از سفر مدیرکل آژانس به رژیم صهیونیستی نشان از عدم استقلال آژانس و دستوری بودن قطعنامه اخیر دارد.