امام جمعه تهران حذف ارز ترجیحی را امتحان خدا دانست و گفت که در سال‌های پیش با ارز ترجیحی خوراک سگ‌ها و لوازم آرایشی آورده می‌شد اما توزیع عادلانه جز با حذف آن ممکن نمی‌شود.

کاظم صدیقی با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: مساله حذف ارز ترجیحی یک امتحان الهی برای مردم و مسئولینی است که ۴۳ سال قربانی دادند و هنوز نیز قربانی می‌دهند و خون شهیدان‌شان هنوز خشک نشده همان طور که شاهد بودیم پریروز نیز مردم برای بدرقه شهید عزیزمان حضور چشم‌گیر و دشمن کور کنی داشتند. ما برای خون‌ها با دنیا معامله نمی‌کنیم و یک تار موی این شهیدان را به زندگی اشرافی نمی‌دهیم.وی افزود: موضوع حذف ارز ترجیحی قانون بوده اما دولت قبل اجرا نکرده است. این دولت قانون شکن نیست و به دستور مجلس ارز ترجیحی را حذف کرده است. زیرا توزیع عادلانه جز با حذف آن ممکن نمی‌شود. در سالهای پیش با ارز ترجیحی خوراک سگها و لوازم آرایشی آورده می‌شد و اختصاص این ارز پول‌دارها را پولدارتر و ضعیف‌ها را ضعیف‌تر می‌کرد.صدیقی ادامه داد: امروز گرانی هست و درست است که گرانی مشکلات زیادی را به بار می‌آورد اما این گرانی امتحان است و نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود. اگر کسی راهی بلد است ارائه کند

وی با بیان این که گرانی در تمام دنیا معلول اموری است و تنها به مدیریت داخلی مربوط نمی‌شود، گفت: حذف ارز ترجیحی قدم بسیار مهمی بوده که تاکنون در انقلاب برداشته نشده و شجاعتی است که چون قبلی‌ها می‌خواستند خوشنام بمانند آن را انجام ندادند