دادستان کل کشور گفت: دشمن برای این مقطع حساس اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کرده است.

محمدجعفر منتظری، افزود: شرایط امروز کشور چه از منظر مسائل اقتصادی و اصلاحی که دولت بنا دارد آن را اجرایی کند و چه از منظر امنیت منطقه و کشور به گونه ای است که ضرورت دارد بین دادستان‌های مراکز استان و دیگر دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرایی دارند هماهنگی و هم‌افزایی صورت گیرد تا مشکلات و موانع پیش‌رو با همکاری نهادهای مختلف بررسی و برطرف شود.

وی تصریح کرد: باید در امر تولید و افزایش آن در جامعه به دولت و در راستای اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی کمک کنیم، افزایش تولید و موارد مربوط به آن در حیطه کاری و وظایف دادستانی نیست اما بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت برای رفع مشکلات اقتصادی مردم می‌طلبد تا دستگاه قضایی به میدان بیاید.