سخنگوی وزارت امور خارجه در سرزمین‌های اشغالی توسط نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و شهادت این خبرنگار ارشد را به خانواده وی، شبکه الجزیره و خبرنگاران متعهد به آرمان فلسطین و قدس شریف در سراسر جهان تسلیت گفت . 

به گزارش فارس، سعید خطیب زاده، از سازمان‌های بین المللی، نهادهای حقوق بشری و اتحادیه های رسانه ای بین‌المللی خواست در مورد شهادت خانم شیرین ابوعاقله تحقیقات مستقلی صورت گرفته و رژیم صهیونیستی نسبت به این جنایت خود پاسخگو باشد.