یک فعال سیاسی اصلاح طلب عنوان کرد ابراهیم رئیسی با شعارهای انقلابی سکاندار دولت سیزدهم شد اما به نظر می رسد این دولت به سال نخست نرسیده نفسش به شماره افتاده است و حتی در مقابل انتقادها پاسخ قانع کننده ای ندارد که ارائه کند.

به گزارش نامه نیوز، حسن رسولی درباره خستگی دولت رئیسی از انتقادها، گفت: «مجلس و دولت که از یک مشرب سیاسی تعریف می شوند، در عمل به وعده های انتخاباتی خود با بحران دستاورد مواجه هستند. نیروهای این جریان تنها با نقد عملکرد گذشته و دادن قول های بسیار بزرگ و امیدبخش در انتخابات توانستند با کمترین درصد مشارکت در سال ۹۸ مجلس و در سال ۱۴۰۰ دولت را در اختیار بگیرند.»

این فعال سیاسی ادامه داد: «امروز آنچه در زندگی واقعی مردم می گذرد نه تنها همسوی با وعده های معیشتی دولتی ها و مجلسی ها نیست بلکه کاملا در تعارض با وضعیتی است که آنها وعده کرده بودند. علاوه بر فقدان کارنامه، تشدید گرانی ها طی ۹ ماه گذشته بیش از پیش زندگی اقشار مردم را دچار چالش های جدی کرده است.»

او گفت: «لکنت زبان دولت و مجلس به علت بحران دستاوردی است، این وضعیت مجموعه اصولگرایان یکدست حاضر در مجلس و دولت را با یک چالش جدی رو به رو کرده، علاوه بر این هم دولت و هم مجلس وعده جراحی های بزرگ اقتصادی را دادند، غافل از آنکه اتخاذ تصمیمات بزرگ اقتصادی آن هم از نوع جراحی مستلزم «دارا بودن ظرفیت پیش بینی آینده» و «عبور از محدودیت های اجباری و موانع فراروی این اقدامات بزرگ و اساسی مثل حذف ارز ترجیحی» است که نیل به این مقصود نیازمند در اختیار داشتن سازمان مدیریت توانمند و کارآمد است.»

رسولی افزود با اشاره به ضعف دولت و مجلس در حوزه برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و مدیریت افزود: «اگر دولت هر چه سریعتر نسبت به «تجدیدنظر در راهبردهای اساسی» و «به‌سازی و رفع نواقص سازمان خود در حوزه ستاد و صف» اقدام نکند، میزان نارضایتی‌ها از شکاف بین وعده ها با واقعیت ها در سال ۱۴۰۲ که سال انتخابات مجلس است، دامن جریان اصولگرا را خواهد گرفت و همین اقلیت رأی دهندگان از این جریان جدا خواهند شد.»

او ادامه داد: «اگر بپذیریم فاصله بین وعده ها و عملکردها بحران دستاورد را فراروی دولت قرار می دهد، باید قبول کنیم بخشی از بدنه رأی آقای رئیسی که سال ۱۴۰۰ به او اعتماد کردند و بر اثر وعده های بهبودخواهانه او به آینده امیدوار شده بودند، در شرایط فعلی اگر انتخاباتی داشته باشیم تعداد آنها به عنوان رأی دهنده به آقای رئیسی کاسته خواهد شد.»