امام جمعه موقت تهران با اشاره به تذکر مقام معظم رهبری به مسئله گرانی قیمت‌ها در پیام نوروزی نسبت به ایجاد ناآرامی هشدار داد.

به گزارش خبرآنلاین سیداحمد خاتمی، گفت:‌ مسئولان باید تدابیر موثرتری برای مقابله با مشکلات مردم بیابند تا مردم آرامش پیدا کنند. مردم نمی‌توانند فرداروزشان را پیش‌بینی کنند و این موضوع ناآرامی ایجاد می‌کند.