نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در نطقی انتقادی خطاب به رئیس جمهور گفت که خرسند به استقبال مردم در چند ماهه اول دولتش نباشد و برخی از وزرای کابیه‌اش نیز در حد دولتمرد نیستند.

به گزارش ایلنا، پرویز محمدنژاد قاضی محله گفت: مردم شریف ایران بدانند دیگر نخواهیم گذاشت بی تفاوتی‌ها تکرار شود بر سر منافع مردم با هیچ کس عقد اخوت نبسته و نخواهیم بست؛ نبود عدالت از نوع توزیع آن از مهمترین مشکلات جامعه ایرانی است؛ جناب آقای رئیس جمهور هرگز به این خرسند نباشید که در چند ماهه ابتدایی شروع دولت مورد استقبال و تایید مردم قرار گرفته‌اید.

وی افزود: آقای رئیس جمهور آیا فکر نمی‌کنید که تعدادی از وزرای شما در حد یک دولتمرد ظاهر نشده‌اند؟ آیا بهتر نیست کلید تعدادی از وزارتخانه ها را به دست دیگرانی بسپارید که از ظرفیت و مزیت های داخل را بشناسند و شناخت کافی از دنیای پر رمز و راز پیچیده امروز داشته باشند؟

نماینده لنگرود تاکید کرد: شک نکنید نگاه مردم به دولت‌های پیشین هم همین گونه بوده است؛ در سال ابتدای همگامی، همراهی و کمک به دولت‌ها بوده است و در یک ساله دوم سوال و پرسش،بایدها، نبایدها و چرایی‌ها است و در یکساله سوم عدم همراهی و بی‌اعتنایی و یکساله چهارم، مقابله خواهد بود؛ این سرنوشت در انتظار دولت شما هم می‌تواند باشد.