نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: مساله مهم در مذاکرات این است که راستی آزمایی در ارتباط با این توافق باید از طرف ما انجام شود، متاسفانه شنیده‌ها حاکی است به این مساله مهم بی‌توجهی شده و راستی آزمایی به عهده دیگران گذاشته شده و فقط به ما باید گزارش دهند.

به گزارش ایسنا نصرالله پژمان‌فر بیان کرد: در مذاکرات وین رفع تحریم نفتی به این معناست که بعد از توافق باید بتوانیم آزادانه نفت خود را به هر کشوری که می خواهیم بفروشیم.

وی افزود: همچنین رفع تحریم‌های بانکی باید به صورت کامل باشد یعنی پول فروش نفت به صورت بانکی به ما منتقل شود. و رفع تحریم‌های کامورژن یعنی تبدیل ارز به ارز دلخواه ملت ایران آزادانه صورت گیرد.