یک حقوقدان تاکید کرد: بسیار خوب است دستگاه قضایی در زمینه مجازات جایگزین حبس و اعدام پیشگام شود، پیشنهادهایش را تنظیم و مجازات زندان را به عنوان مجازات اصلی از بسیاری جرائم حدف کند.به گزارش ایلنا کامبیز نوروزی درباره دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص نظارت بر زندان‌ها و رفتار با زندانیان گفت: تکلیف زندان و زندان‌بانی در قوانین و آیین‌نامه زندان‌ها آمده است و نیازی به دستور‌العمل‌های خاص نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: عدم رعایت قوانین زندانبانی به یک شکلی برای همه زندانی‌ها و برای بعضی زندانیان که جنبه‌های سیاسی و رسانه‌ای دارند، به شکل دیگری است. وی تاکید کرد: مشکل در بخشنامه و دستورالعمل  نیست که باید حل شود، مشکل در این است که قوانین و مقررات موجود مراعات نمی‌شود و گاهی چشم‌پوشی می‌شود.نوروزی خاطرنشان کرد: در تفکر قانون‌گذاری این تصور باطل در ایران وجود دارد که برای هر چیزی مجازات زندان پیش‌بینی کنند که این امر دارای اشکالاتی است؛ اولاً تعداد جرائم را زیاد کرده به طوری ما امروز نزدیک به یک‌هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم، ثانیاً برای هر رفتاری مجازات زندان پیش‌بینی کرده‌اند، توجه داشته باشید من نمی‌خواهم بگویم همه‌این‌ها غلط است اما می‌توانم بگویم اغلب این مجازات‌ها با اصول جرم و کیفرشناسی سازگار نیست.نوروزی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در نظام کیفری ما وجود دارد، این است که ما در دستگاه مجریه و قانون‌گذاری سیاست جنایی نداریم. در حال حاضر همین غفلت بزرگ باعث شده که قوانین کشور اساساً خودشان جرم‌زا شوند و این زمینه‌های اجتماعی و روانی برای ارتکاب جرم توسط افراد را بیشتر فراهم می‌کند که باز همین امر باعث می‌شود تعداد مجرمان افزایش پیدا کند.