نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگان نزدیک به رئیس‌ دولت‌های نهم و دهم،‌ گفت: با توجه به دعوتی که از محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته ایشان در اجلاس داووس شرکت خواهد کرد.

احمد علیرضابیگی، افزود: داخل صدایش به جایی نمی‌رسد و حرف‌هایش خریدار ندارد به سفر خارجی می‌رود که در آن سو مخاطب پیدا کند»، وی گفت: امروزه اساساً بُعد مسافت جایگاه خود را از دست داده و قدرت رسانه به اندازه‌ای است که اگر حرف و سخنی چه در داخل و چه در خارج از کشور زده شود، مخاطبان خود را به راحتی می‌تواند پیدا کند. آقای احمدی‌نژاد خودش به این موضوع توجه دارد که به عنوان یک امکان و ظرفیت برای جمهوری اسلامی ایران با جهان پیرامون و خارج ارتباط برقرار و از این ظرفیت‌ها برای کشور استفاده کند.