رئیس هیات اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین عنوان کرد که هدف ما همچنان اطمینان حاصل کردن از اجرای کامل تمامی جوانب برجام است.

به گزارش ایسنا، استفان کلمنت، روز جمعه در توییتی نوشت: این صبح ریاست کارگروه هسته‌ای را برعهده دارم. رایزنی‌های شدید ادامه دارد چراکه زمان حیاتی است.