رئیس جمهور با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی جزو مهمترین اسناد بالادستی و مستند تحول در همه بخش‌های کشور است، اظهار داشت: این بیانیه با دقت وضع موجود و راهی را که باید برای تحول طی شود تبیین کرده و چراغی پیش روی مجاهدین مسیر تحقق این تحول است.سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی  افزود: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان سندی جامع پیش‌روی شورای‌عالی انقلاب، دولت و همه دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی در قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف قرار دارد و همه اقدامات تحولی باید مستند به آن باشد.رئیسی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به دقت و در سطوح مختلف تبیین کرده است که در ۴۰ سال دوم انقلاب چه باید کنیم، اظهار داشت: این سند در سطح اول چشم‌انداز روشنی برای شکل‌ دادن به تمدن نوین اسلامی پیش روی ما قرار داده است.