سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره آخرین تحولات در ارتباط با بدهی کره جنوبی به ایران و برخی از اخبار منتشر شده در این زمینه گفت: کره جنوبی به ایران بدهی قطعی دارد. پیگیری‌ها در این زمینه انجام شده و امیدواریم برای یک بار این پرونده تمام شود و موضوع به نتیجه برسد.به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شده بود، اظهار کرد: ما متأسفانه تجربه خوبی از اظهارات قبلی کره ای ها نداریم و امیدواریم این بار پیشنهادات مطرح شده عملیاتی و اجرایی شود.سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات وین تصریح کرد: اگر فردای بازگشت هیئت ها به وین به ویژه امریکا طرف های مقابل حقوق ایران را به رسمیت بشناسند و به خواسته های به حق ایران پاسخ درست بدهند و در چارچوب برجام خواسته های خود را مطرح کنند و انتظاری بیش از آن نداشته باشند ما در فردای آن روز می توانیم به یک توافق خوب و پایداری برسیم.این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: طرف های مقابل موارد اختلافی را به روشنی می دانند و باید تصمیمات سیاسی در مورد آن اتخاذ کنند به ویژه در واشنگتن.

در حوزه رفع تحریم‌ها موضوعات مهمی باقی مانده

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه رفع تحریم ها موضوعات مهمی همچنان باقی مانده است و برخی از اختلاف ها وجود دارد، اظهار کرد: در حوزه تضمین ها و راستی آزمایی ها نیز باید آمریکایی ها این تضمین را بدهند که بار دیگر به مانند چند سال پیش حقوق بین الملل را به سخره نمی گیرند. مجددا اتباع ما را به بهانه های واهی دور زدن تحریم ها گروگان نمی گیرند و این زمینه را فراهم می کنند که ایران از منافع اقتصادی برجام استفاده کند. متأسفانه عملکرد اروپایی ها و آمریکایی ها در حوزه برجام براساس عملکرد چند سال اخیرشان خوب نبوده است.وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه طبق برخی از اخبار منتشر شده سعید جلیلی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی کشور در مورد مذاکرات وین نامه ای را به برخی از مقامات کشور نوشته و از این مذاکرات انتقاد کرده است، آیا وزارت خارجه در جریان این موضوع است، گفت: من خبری از این موضوع ندارم. مناسب است در مورد این مسئله از خود ایشان سوال کنید. اما می توانم بگویم که ما در مذاکرات وین با یک اجماع ملی و با استفاده از تمام ظرفیت های داخلی گفت وگوها را به جلو می بریم و این سرمایه بزرگی است که باید پاس داشته شود.

مذاکرات پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد مذاکرات وین و تنفس ایجاد شده در جریان برگزاری دور هشتم مذاکرات وین گفت: ما از این تنفس ها تاکنون چندین بار داشته ایم. مذاکرات طی سه هفته گذشته پیشرفت های قابل توجهی داشته است. در هر چهار حوزه رفع تحریم ها، تعهدات هسته ای، راستی آزمایی و اخذ تضامین پیشرفت هایی وجود داشته است. البته در برخی زمینه ها پیشرفت ها قابل توجه و سرعت بهتر بوده است و در برخی از زمینه ها به خاطر بی عملی طرف مقابل و یا عدم اخذ تضمین های لازم و یا عدم ابتکار و خلاقیت های لازم از سوی طرف‌های مقابل با کندی هایی روبرو بوده است. ما به این کشورها توصیه می کنیم که بعد از بازگشت از پایتخت هایشان به وین با تصمیمات لازم برگردند تا آنچه که در پیش نویس ها آمده است اجرایی شود.خطیب زاده تصریح کرد: اگر طرف های مقابل به خصوص آمریکایی ها وقتی به وین باز میگردند تصمیمات خود را اخذ کرده باشند بر مطالبات به حق ایران صحه بگذارند و بیشتر از برجام مطالبه نکنند و ما هم کمتر از برجام را قبول نمی کنیم به سرعت می توان به یک توافق پایدار، خوب و قابل اتکا رسید.