روز سه شنبه و دراولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حبیب فرج الله چعب رهبر گروه تروریستی حرکه انضال پای دولت اصلاحات به میان آمد و از نامه مجعول محمد علی ابطحی در سال 84 یاد شد.بر اساس اطلاعات دادستان،»در دهه ۷۰ شمسی تعدادی از عوامل معارض عرب با هدف تجزیه خوزستان اقدام به شناسایی و جذب نیرو در سطح استان کردند. این گروه سال ۱۳۷۸ هسته‌های اولیه خود را به سرکردگی حبیب لبگان در خوزستان تشکیل داد. در سال‌های ۷۹ تا ۸۳ به‌منظور تامین منابع مالی اقدام به سرقت‌های مسلحانه کردند و با انجام عملیات‌های تروریستی در سال ۸۴ فعالیت خود را با انتشار نامه مجعول در سال ۸۴ منتسب به رئیس دفتر رئیس‌جمهور (محمد علی ابطحی) و انجام عملیات‌های تروریستی وارد فاز امنیتی و نظامی شد.»در آن نامه ادعا شده بود که ابطحی پیشنهادهایی به خاتمی داده که با مهاجرت اجباری، ترکیب شهرهایی که اکثریت ساکنان آن عرب هستند را عوض کنند که منجر به برانگیخته شدن احساسات مردم در سطح استان شد و این گروه اقدام به بمب گذاری‌هایی در فرمانداری اهواز، اداره کل برنامه‌وبودجه و اداره مسکن کرد.محمدعلی ابطحی در این خصوص به خبرآنلاین گفت:من خیلی مایل نیستم در این مورد صحبت کنم و مسئله را تشدید کنم اما نامه ای منتشر شد که جعلی بود و پس از انتشار آن اهواز به هم ریخت ،آن زمان من دو سه تا بیانیه دادم و تاکید کردم تامه ادعایی ، حعلی و متن آن سرتاپا دروغ است .ابطحی گفت:متاسفانه آن زمان بیانیه من را در رادیو تلوزیون ایران نخواندند و بی بی سی خواند وتا آمدند آن را جمع کنند درگیری شد و فکر کنم یکی دونفر کشته شدند ،در نهایت اینکه من این وسط کاره ای نبودم. این واقعیت ماجرا بود .