سخنگوی کمیسیون حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت:‌ مرکز پژوهش‌ها اساساً قرار نبوده که طرح مجلس را نقد کند بلکه قرار بوده تا با ادغام پیشنهادات دولت با طرح اولیه مجلس، طرح جدیدی را به کمیسیون مشترک ارسال کند.به گزارش تسنیم لطف‌الله سیاهکلی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی  با اشاره به نقدهای مرکز پژوهش‌های مجلس به مصوبات این کمیسیون گفت: ما در واقع پیشنهاد دولت را به همراه طرح مجلس به مرکز پژوهش‌ها ارسال کردیم تا این مرکز با ادغام آن دو،  طرح جدیدی را به کمیسیون مشترک ارسال کند. وی افزود: این در حالی است که مرکز پژوهش‌ها پس از بررسی این موضوع، طرح قدیم مجلس را نقد کرده که در رسانه‌ها نیز منتشر شده است.