منابع مطلع می‌گویند آمریکا و اروپا در مذاکرات وین تعامل نسبتاً مناسبی دارند، اما جریان خبری را برعکس به نحوی هدایت می‌کنند که مذاکرات روبه‌جلو نیست و عامل آن هم ایران است روزنامه کیهان نوشت: تغییر ریل مذاکرات هسته‌ای و ایستادگی و پافشاری تیم مذاکره‌کننده ایران باعث شد آمریکا و اروپا با عقب‌نشینی از مواضع اولیه خود، پیش‌نویس‌های جدید را مبنای گفتگو‌های آینده قرار دهند.