مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که تمام اخبار روسای جمهور هفتم تا دهم در سایت ریاست جمهوری احیاشده است.

به گزارش ایلنا، در متن توییت محمدمهدی رحیمی آمده است: «امروز تمام اخبار و تصاویر روسای جمهور ‎دولت‌های هفتم تا دهم بر روی سایت ریاست جمهوری احیاشده و در دسترس است. در روز تنفیذ آیت‌الله رئیسی هم تأکید شد آرشیو رئیس‌جمهور سابق بطورکامل حفظ شود.

امیدوارم مورداستفاده مناسب اهالی رسانه و پژوهشگران قرار بگیرد.»