روزنامه اسراییلی هاارتص در گزارشی نوشته است:وزیر دفاع به نیرو‌های دفاعی اسرائیل دستور داده تا برای گزینه‌ای نظامی علیه ایران آماده شوند. ارتش اسرائیل ۵ میلیارد دلار اضافی برای تجهیز و آموزش روزانه نیرو‌ها دریافت کرده است. اسرائیل در مورد همکاری نظامی با دولت بایدن گفتگو کرده است. تنها چیزی که برای مقدمه چینی باقی مانده مشکل آماده کردن مردم اسرائیل برای انتقام جویی اجتناب ناپذیر ایران است.به گزارش فرارو،هاارتص می افزاید: ما نه تنها آماده نیستیم بلکه حتی درک خوبی از آن جه باید برای آن آماده شویم نیز نداریم. ما می‌دانیم که اسرائیل قادر به راه اندازی جنگ‌های طولانی نیست حتی اگر از حمایت بین المللی برخوردار باشد. جنگ فرسایشی علیه ایران حتی اگر خسارات جانی غیر قابل تحملی را به همراه نداشته باشد مستلزم مبالغ هنگفتی است که به کیفیت زندگی آسیب زیادی وارد می‌سازد و نیاز به افزایش اضطراری مالیاتی و تخصیص بودجه بیش‌تر دارد.